Dla kogo?

  • dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym: z autyzmem, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • dzieci z trudnościami rozwojowymi bądź adaptacyjnymi w większych grupach przedszkolnych
  • dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (SI) m.in. z nadwrażliwością słuchową

Jakie zajęcia?

terapeutyczne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, terapia ręki, SI, fizjoterapia, muzykoterapia, dogoterapia, alpakoterapia, hipoterapia, basen, trening umiejętności społecznych, joga, nauka przez zabawę, trening słuchowy neuroflow.

„Spektrum (autyzmu) jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego.”

Lisa Genova „Kochając syna”

Hipoterapia

To jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod rehabilitacji, odbywająca się przy pomocy koni.

Najważniejszym elementem tej terapii jest przebywanie z koniem – dzięki temu, hipoterapia działa jednocześnie psychoruchowo, psychicznie, psychomotoryczne oraz sensorycznie.
 
Hipoterapia posiada wiele korzyści – pierwszą z nich jest korygowanie postawy ciała oraz regulacja napięcia nerwowego. Hipoterapia działa korzystnie także na zmysły — pobudzając je, stymulując oraz rozwijając koordynację, orientację przestrzenną czy równowagę.
 
Największymi korzyściami w tej kategorii będzie rozwijanie samodzielności, kształtowanie poczucia własnej odrębności, zmniejszenie zaburzeń lękowych, zwiększanie własnej wartości, motywacja czy rozwijanie kontaktów społecznych.

Terapia indywidualna

Neurologopedyczna, wielozmysłowa z terapią ręki

Terapia integracji sensorycznej jest terapią długotrwałą (min. 1 rok przy niewielkich zaburzeniach w zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej), indywidualną.

Ma postać ,,naukowej zabawy”, w której dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. A umiejętności te pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Głównym zadaniem tej terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Z problemów z zakresu integracji sensorycznej dzieci nie wyrosną. One będą rosły razem z nimi. Dlatego tak ważne jest ich wczesne zdiagnozowanie i objęcie terapią SI.