Oferta

 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci i dorosłych (pacjenci po udarach)
 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się
 • Fizjoterapia dzieci
 • Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy
 • Badanie audiometryczne słuchu
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Konsultacje pacjentów ortodontycznych
 • Kinesiotaping w logopedii- plastrowanie pacjentów z obniżonym napięciem mięśniowym i po incydentach neurologicznych
 • Ergoterapia pacjentów dorosłych – całościowa terapia pacjenta neurologicznego
 • Ocena funkcjonalna dziecka
 • Terapia rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i trudnościami rozwojowymi
 • Wsparcie laktacyjne – niemowlak u neurologopedy
 • Terapia Ręki
 • Sensoplastyka
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci – „Nie zgrane dziecko”
 • Warsztaty dla przyszłych rodziców – jak wspierać prawidłowy rozwój małego dziecka
 • Samoregulacja u dzieci – szkolenia, warsztaty