Gabinet

Beata Kalinka-Kałdońska

Beata Kalinka – Kałdońska: Neurologopeda, Surdopedagog, Pedagog rodziny, Terapeuta SI, Provider metody Neuroflow ATS, Terapeuta ręki. Diagnosta i terapeuta zaburzeń integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny. Ukończyła certyfikowany kurs kinesiotapingu w logopedii i stomatologii. Wykładowca UNS w Łodzi na wielu kierunkach pedagogicznych a w szczególności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, surdopedagogika, oligofrenopedagogika. Szkoleniowiec, konsultant logopedyczny w przedszkolach. Terapeuta Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w zakresie opóźnionego rozwoju mowy oraz afazji,  dzieci z autyzmem a także reedukacji mowy pacjentów dorosłych po incydentach neurologicznych.  Pracuje zarówno z małymi dziećmi (wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka), młodzieżą szkolną jak i osobami dorosłymi uszkodzonymi neurologicznie (po udarach mózgu, guzach mózgu, SM, i inne).

Beata Kalinka-Kałdońska

W swojej pracy wykorzystuję następujące metody pracy:
– terapia miofunkcjonalna pacjentów ortodontycznych
– kinesiotaping w logopedii i stomatologii
– diagnoza i terapia integracji sensorycznej
– metoda werbo-tonalna,
– manualne torowanie głosek,
– masaż logopedyczny z wykorzystaniem elementów PNF
– elementy metody krakowskiej,
– autorskie metody wywołania głosek.
– terapia ręki, logorytmika.

Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi z Zespołem Downa, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz z dziećmi po porażeniu mózgowym. Prowadzę reedukację mowy u dzieci i dorosłych, profilaktykę wad wymowy we wczesnym etapie nabywania kompetencji językowych. Stosuję wiele technik manualnych oraz elementy logorytmiki. Cholistyczne podejścia do każdego pacjenta skutkuje trafnymi diagnozami oraz efektywnością pracy terapeutycznej.

Ewa Komorek

logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wieloletni pracownik Specjalnego Ośrodka dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

W swojej pracy wykorzystuje następujące metody pracy:
– metoda werbo-tonalna,
– manualne torowanie głosek,
– masaż logopedyczny z wykorzystaniem elementów PNF
– elementy metody krakowskiej,
– elementy metody Glenna Domana,
– elementy Kinezjologii Edukacyjnej
– stosuje alternatywne metody komunikacji w pracy z małymi dziećmi- język migowy, piktogramy.

Posiada doświadczenia w pracy z dziećmi z zespołem Downa, z dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz z dziećmi po porażeniu mózgowym, z dziećmi niesłyszącymi, z dziećmi z implantami ślimakowymi. Prowadzi reedukację mowy u dzieci i dorosłych, profilaktykę wad wymowy we wczesnym etapie nabywania kompetencji językowych. Stosuje wiele technik manualnych oraz elementy logorytmiki.