Zapewniamy
opiekę zespołu
wyspecjalizowanych
terapeutów

Kompleksowe usługi terapeutyczne
w ramach:

Uwaga!

Gdy Twoje dziecko znacznie odstaje od rozwoju swoich rówieśników, nie mówi, niechętnie bawi się i nawiązuje kontakty z innymi dziećmi, jest pobudzone lub apatyczne, nie czekaj aż z tego wyrośnie…ponieważ nie wszystkie dzieci z tego wyrastają.

Oferta dla przedszkoli:

* Zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć logopedycznych na terenie przedszkola, oferujemy zajęcia grupowe oraz indywidualne lub konsultacje logopedyczne, badania przesiewowe, pogadanki tematyczne dla rodziców – profilaktykę wad wymowy. Zapraszamy do współpracy